Дипломски радови

Циљ дипломског рада

Циљ дипломског рада је да студенти прошире своја знања у одређеној области и да створи необходна знања за самостално решавање конкретних задатака, које ће касније решавати у својој каријери као инжињери у области информационих технологија.
Одбрана дипломског рада представља оцену знања и умећа студента које је стекао током свог школовања.

Шта је апсолвент?

Апсолвент је студент, које је последња година студија. Да бисте постали апсолветн, потребно је да положите све испите у року, да одбраните све пројекте и да испуните сва очекивања из плана и програма. Преостаје још дипломски рад. То је последњи елемент студентског плана и програма. Дипломски рад се прави од стране студента под контролом ментора.

Савети и препоруке за израду дипломских радова и одбрана

dipl

  • Утврђена тема дипломског рада има рок трајања од једне године.
  • Ако желите да промените свог ментора, након утврђене теме, потребно је да предате молбу декану, у којој ваш ментор даје сагласност у писменој форми.
  • Након успешно ѕавршеног дипломског рада, треба га оверити у канцеларији и предати две фотографије. Не издају се дипломе без фотографија.

Одабир ментора за дипломски рад

Апсолвент по својој жељи бира свог ментора и уз сагласност обе стране се врши одабир теме за дипломски рад. Ментор за дипломски рад може да буде било који са високим техничким образовањем са факултета ФКСУ.  У случају када ментор није професор на ФКСУ, студент је у обавези да изабере професора са свог факултета, као саветника за дипломски рад.

Утврђивање теме за дипломски рад

Формулар за дипломски рад припрема ваш ментор. Тај формулар се подписује од стране ментора и од стране студента. Након тога студент предаје формулар у канцеларији, где треба да добије подпис као доказ да је завршио све семестре у року. Затим се тај формулар предаје у канцеларији смера „Информационе технологије у индустрији“, да би се издала потврда од стране руководиоца катедре. У случајима када тема не одговара свим условима који су задати, враћа се студенту, како би одстранио све грешке и недостатке. Када руководиоц катедре изда потврду да дипломски рад одговара свим задатим условима, предаје се декану. Након њега се издаје студенту коначна потврда о утврђеној теми, која се предаје заједно са дипломским радом.

Израда дипломског рада

Тема поред наслова садржи и задатак, који апсолвент треба да реши. У крајњем случају се задају необходни уређаји и средства, која студент треба да користи при решавању свог  задатка.

Садржај дипломског рада

Препоручљиво је обим дипломског рада за основне дипломске студите буде између 40 и 50 страница, а за мастер студије између 50 и 60 страница.

  • насловна страница;
  • утрврђрн дипломски рад;
  • садржај;
  • увод;
  • представљање дипломског рада по главама;
  • закључак;
  • списък коришћене литературе;

Увод садржи кратак списак задатака, које треба студент да изврши при пројектирању дипломског рада.

Представљање дипломског рада по главама представља процес израде дипломског рада.  У њему су конкретно задати проблеми,  који треба да бугу решени и захтеви за решавање проблема. На крају треба да се анализирају добијени резулатати.

Заклључак садржи основне карактеристике и особине предтављања инжињерског решења, његове предности и недостатке, резултате и предлоге за даље решавање задатог проблема.

Желимо Вам успешно дипломирање!

diplomanti