Почетна страница

Катедра „Информационе технологије у индустрији“

Добро дошли на сајт катедре „Информационе технологије у индустрији“!

Смер „Информационе технологије у индустрији“ је један од најперспективнијих и најжељенијих смерова у области „Комуникационе и компјутерске технике“  на факултетима у Бугарској.

Циљ студијског програма „Информационе технологије у индустрији“ да припреми високо квалификоане инжињере да одлиљном компјутерском основом, усмереној ка савременим информационим системима и компјутерским технологијама.