Студенти

Смерови:

  • „Информационе технологије у индустрији“

  • „Компјутерско и софтверно инжењерство“

Циљ студијског програма „Информационе технологије у индустрији“ да припреми високо квалификоане инжињере да одлиљном компјутерском основом, усмереној ка савременим информационим системима и компјутерским технологијама.

Професионална квалификација: Инжењер

Период школовања: 4 године

Начин студирања: редовно