Полезни връзки

Университетска Информационна Система – Студент

УИСС съдържа информация за студентите в Технически Университет – София по образователно-квалификационна степен бакалавър, магистър и специалист.
Тук можете да намерите лична информация, информация за Вашето студентско състояние, здравно осигуряване, както и Вашите оценки получени по време на следването.За повече информация, посетете сайта

Библиотично-информационен център

 

books-and-laptopБиблиотечно-информационният център на ТУ-София (БИЦ) се намира в самостоятелна сграда към учебен блок 2.

Библиотеката осигурява комфортна и добре обезпечена технически среда за самоподготовка на студентите и научно-изследователска дейност на преподавателския състав.

Записване за спорт

Всички редовни студенти от I и II курс, трябва да се запишат задължително два пъти седмично на спорт, в два различни дни. Записват се чрез тази система, чрез отбелязване в седмичния разпис в кой ден и час, и при кой преподавател искат да сезапишат. За повече информация влезте в сайта.

Кариерен център

Кариерният център към Техническия университет – София се намира в 12 блок, каб. 12 122 (фоайето на първи етаж). Центърът е официално открит на 11 май 2006 г. Той е създаден с подкрепата на Проект Пазар на труда на Американската агенция за международно развитие и JobTigerи се подпомага от Фондация на бизнеса за образованието. Материалното и техническо оборудване е дарено от Globul.

Основните функции на Кариерния център са:
1. Свързва студентите и работодателите;
2. Чрез предлаганите от кариерния център услуги студентът:
– търси стаж и/или работа;
– обвързва теоретичните си знания с практически умения;
– ориентира се професионално;
– създава полезни контакти както с работодатели, така и със специалисти в различни области;
 

Технически авангард

Вестник за образование, наука и актуална информация. Издание на Технически университет София от 1959 година.