АОКСИТ

Катедра „Информационни технологии в индустрията“

Катедра „Информационни технологии в индустрията“ е член на АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (АОКСИТ).


Основната цел на АОКСИТ е общността създадена на доброволен принцип с цел обединяване усилията на специалистите по компютърни системи и информационни технологии (КСИТ) от университетите и БАН за повишаване и поддържане качеството на учебната и научно-изследователска дейност на определеното от европейските и световни стандарти ниво