Учебна база

Технически университет – Со­фия е разположен в Студентски град в квартал „Дървеница“, заедно с много други университети и голям комплекс от студентски общежития, спортни зали, поликлиника, магазини, ресто­ранти, концертни зали и всичко необ­ходимо за един модерен град. Университетът разполага с модер­ни учебни корпуси и с най-съвременни технлогогии, които подпомагат ефективното обучение на студентите. Също така учебните зали разполагат с голям брой места, интернет и видео техника. Студентите от Техническия университет имат такава възможност да се обучават в крак с времето и да получават знания и опит с най-съвременните технологии.