Преподаватели

                                         

Ръководител катедра


тел. 02 965-3207
Кабинет:
1326
E-mail: r_trifonov@tu-sofia.bg
CV: CV

 

Заместник ръководител

 

тел. 02 965-3523
каб. 1200
e-mail: raicheva@tu-sofia.bg

Академичен състав