Преподаватели

                                         

Ръководител катедра


тел. 02 965-3207
Кабинет:
1326
E-mail: r_trifonov@tu-sofia.bg
CV: CV

 

Заместник ръководител

 

тел. 02 965-3523
каб. 1200
e-mail: raicheva@tu-sofia.bg

Академичен състав

проф. д-р инж. Георги Попов

тел.:02 965-3525
каб.:1322
E-mail: popovg@tu-sofia.bg

доц. д-р инж. Диана Григорова

кабинет : 1200

E-mail: dgrigorova@tu-sofia.bg

доц. д-р инж. Кирил Мечков

кабинет : 1217

E-mail: cmechkov@tu-sofia.bg

доц. д-р инж. Сергей Недев

кабинет : 1322

E-mail: s_nedev@tu-sofia.bg

гл. ас. д-р инж. Георги Цочев

тел.:02 965-3523
каб.:1200
E-mail: gtsochev@tu-sofia.bg

гл. ас. д-р инж. Камелия Райнова

кабинет : 1409a

E-mail: kkaneva@tu-sofia.bg

ас. маг. инж. Константин Костадинов

тел.: 02 965-3039
каб.: 2521
E-mail: kkostadinov@tu-sofia.bg

ас. маг. инж. Ралица Райнова

кабинет : 1323а

E-mail: ralitza.raynova@tu-sofia.bg

ас. маг. инж. Румен Високов

кабинет : 1414

E-mail: vissokov@tu-sofia.bg

ас. маг. инж. Филип Кръстев

E-mail: fkrastev@tu-sofia.bg