Заявления и разпределения

Заявление за разпределение – 2 курс бакалаври, специалност ИТИ

Заявление за разпределение  – 3 курс бакалаври, специалност ИТИ
Всеки студент трябва да подаде заявление в срок от 16.04.2018г. до 27.04.2018г.
 

Разпределение на студенти – бакалаври,
специалност ИТИ  по модули 3 курс, зимен семестър 2018/2019 г.

Разпределение на студенти – бакалаври,
специалност ИТИ  по модули 4 курс, зимен семестър 2018/2019 г.