„Информационни технологии в индустрията“

НОВИНИ

Академична общност по компютърни системи и информационни технологии (АОКСИТ) провежда поредицата уебинари  по тематика „ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕТО“  с модератор Акад. Петър Кендеров от Института по математика и информатика на БАН, и организатори Проф. Румен Трифонов и Проф. Ангел Смрикаров – ръководство на АОКСИТ.

Конференция „Компютърни науки“, организирана от ФКСТ – http://www.conf.cceng.eu/