Минали проекти

Научно-изследователски проекти към НИС – ТУ-София:

№172ПД0001-09 „Изследване приложимостта на изкуствения интелект в роботиката“ – ръководител доц. д-р Румен Трифонов.

№152ПД0017-09 „Приложение на мултиагентните системи в компютърната мрежова сигурност“ – ръководител доц. д-р Румен Трифонов