Прием на кандидат-студенти 2018

Уважаеми кандидат-студенти,
Добре дошли в Техническия университет – София! 

Приемане на документи и такси за кандидатстване:

  В ТУ – София – Център по информационни ресурс, блок 2, партер, „вход само за кандидат-студенти”

от 20.06.2016 г. до 02.07.2016 г. (от 8:30 до 16:00 ч.)
( вкл. 25 и 26 юни – събота и неделя )

По интернет

 от 20.06.2016 г. до 02.07.2016 г.

 В регионалните центрове и бюра за приемане на документи

от 20.06.2016 г. до 02.07.2016 г. (вкл. 25 и 26 юни – събота и неделя )