Проект по Фонд „Научни изследвания“ № ФНИ Н 07/56

 

Проект Фонд Научни-изследвания – № H 07/56 Повишаване нивото на мрежовата и информационна сигурност чрез използване на интелигентни методи“ – ръководител проф. д-р Румен Трифонов

Целта на проекта е да се систематизират, анализират и оценят различните видове приложения на „изкуствения интелект“ в компютърната сигурност. Да се изберат най-перспективните за националната практика методи. Да се изготвят препоръки за тяхното използване.

Ще бъде направен опит за обосноваване и формулиране на елементи от новото понятие „Кибер-разузнаване“.

Една от основните цели на проектното предложение е, след като се проведе задълбочен анализ, съпроводен от експериментално изследване на най-перспективните методи, да се направи опит за подобряване на положителните страни и избягване на недостатъците – или чрез модифициране на избран метод, или за хибридизация на няколко избрани метода.