Проект по Фонд „Научни изследвания“ № КП-06-ПН47/27

 

Научно-изследователски проект към Фонд „Научни изследвания“ с вх. № КП-06-ПН47/27 от 30.09.2020 г. с тема „Изследване възможностите за повишаване киберсигурността на системите в Индустрия 4.0 посредством изкуствен интелект “ с ръководител проф. д-р инж. Румен Трифонов

--> Виж .pdf файл с публикациите на 1 Етап

--> Виж .pdf файл с публикациите на 2 Етап

--> Виж .pdf файл с документите на 1 Етап

--> Виж .pdf файл с документите на 2 Етап

Целта на настоящия проект е да се систематизират, анализират, експериментират и оценят различните видове приложения на „изкуствения интелект“ в кибер-сигурността на индустриални системи на Индустрия 4.0, преди всичко на техните кибер-физични компоненти, чрез които се създават мрежи за саморегулиране на пространствено разпределени производствени ресурси.

Вследствие на това да се изберат най-перспективните за националната практика методи и да се изготвят препоръки за тяхното използване.