Проект по Фонд „Научни изследвания“ № ФНИ Н 17/60

Проект Фонд Научни-изследвания – № H 17/60 Изследване и моделиране на нови роботи чрез нетрадиционни технологии и материали“ – ръководител проф. д-р Румен Трифонов

Целта на проектa е разработване на нови, нетрадиционни роботи чрез
теоретични и експериментални изследвания, които съответстват на новите 3D технологии,
нови по тип материали и елементна база.

Ще се експериментират съвременни оригинални методи за управление на роботи. Ще се реализира система за дистанционно управление на електро-механични устройства, в частност прототипи на роботи, посредством регистрирани мозъчни био-потенциали.

В резултат от изпълнението на проекта се създават множество виртуални и действащи модели на роботи, с помощта на които се доказват качествата на предложените конструктивни решения.