Студентски стажове

Стажът е възможност за студентите

да придобият опит и практически умения в конкретна среда по време на следването си. Стажът е начин за създаване на контакти, средство за натрупване на увереност, първа стъпка в твоята кариера.

Виж подробности на уеб сайта Еразъм.