Студентски стажове

Стажът е възможност за студентите

да придобият опит и практически умения в конкретна среда по време на следването си. Стажът е начин за създаване на контакти, средство за натрупване на увереност, първа стъпка в твоята кариера.

Да проведеш стаж означава:

Да обогатиш теоретичните си познания с конкретни практически умения;
Да развиеш работни навици;
Да се запознаеш с новите технологии, които навлизат в бизнеса, и с дейността на някои от компаниите, които присъстват на пазара;
Да придобиеш специфични професионални умения;
Да подобриш своите знания за успешно представяне, комуникация, работа в екип.

Провеждането на стаж ще ти помогне:

Да придобиеш реалистична представа за работата, която те интересува;
Да провериш мотивацията, интересите и целите си по отношение на изучаваната специалност;
Да се ориентираш в перспективите за реализация на пазара на труда;
Да установиш полезни професионални контакти в организацията;
Да започнеш работа след приключване на стажа или след дипломирането си.

Кога да търсиш стаж?

Правилният отговор е „Възможно най-скоро”. Ако си в състояние да участваш в стажантска програма още в началото на следането си /след края на втори курс/, то това е чудесно.

Как и къде да търсиш стаж?

Все повече работодатели обявяват свободни стажантски позиции, които можеш да откриеш в Кариерния център при университета – учебен корпус 12, зала 12113; на уеб сайтовете на компаниите, в обяви, публикувани в специализираните медийни сайтове, по време на изложенията, организирани от Кариерния център.

Колко продължава стажът?

Стажовете протичат по различен начин – с продължителност от един до няколко месеца през лятото или по няколко часа на ден. Летните стажове могат де се провеждат на пълен работен ден или на ненормирано време в зависимост от компанията.

Стажовете, огранизирани от някои компании може да бъдат дори двугодишни, с опция за оставане на работа.

Платен или неплатен е стажът?

Може да бъде с или без заплащане, в зависимост от организацията. Повечето стажантски позиции са обвързани с подписването на граждански договор.

Проучи стажът

Научи повече за работата, която те интересува – какво е търсенето и предлагането на специалистите на пазара на труда; кои дейности са най-търсени. Прегледай информацията в специализираните издания, сайтове на браншови организации за предпочитаните от теб сектори. Консултирай се с кариерните консултанти на територията на университета.

Обявата за стаж

Обявата за стаж трябва да е точна и изчерпателна. Съдържа следните задължителни компоненти:

информация за фирмата – име, профил на дейност, координати, адрес за контакт;
описание на стажантската позиция и нейното местоположение – задължения и отговорности, свързани с работата, условията – тип заетост, договор;
изисквания към кандидатите;
оферта – заплащане, възможности за професионално развитие, форми на допълнително стимулиране;
документи, срок и начин на кандидатстване.

Правила за кандидатстване за стаж

Когато решиш да кандидатстваш за стаж, внимателно прочети обявата и се убеди, че разбираш изискванията по нея и отговаряш на тях. Документите за кандидатстване трябва да са изрядни; форматирани правилно и без правописни грешки. Не забравяй, че чрез документите ти за теб се изгражда първото впечатление. Почти винаги се изискват автобиография и мотивационно писмо. Изпрати документите на езика, на който е написана обявата. Кариерният специалист е този, който ще ти помогне документите ти да са добре подготвени.

По време на стажа

Постарай се да получиш колкото се може повече полезни знания и умения, постоянно търси начини да научиш повече. Бъди активен – участвай в срещите, води си записки, задавай въпроси, прави предложения.

Кариерният център ежеседмично публикува стажантски позиции на сайта си http://career.tu-sofia.bg/internships.php.

90% от компаниите, с които си партнираме предлагат стажове за студентите от ТУ-София.

Европейски стажове по програма „Еразъм“

Българските студенти имат възможност посредством програма Еразъм да реализират студентски практики в европейско търговско предприятие, научноизследователски център или друга подобна организация – партньор на изпращащия български университет, в който се обучава студентът.

Целта на мобилността е придобиване на специфични практически умения за срок от 3 до 12 месеца в рамките на една академична година. Конкретният срок за практика зависи от учебния план на факултета, вътрешните разпаредби в ТУ- София и от приемащото предприятие. Всички избрани кандидати получават Еразъм субсидия.

Виж подробности на уеб сайта Еразъм.