Такси

Такси за кандидатстване

Таксите за участие на един изпитв т.ч. и за признаване на изпит или матура, е 30 лв.

Кандидат-студентите, които желаят да ползват при класирането резултатите само от предварителните изпити, подават документи, но НЕ доплащат допълнителни такси.

Годишни такси

Такси за учебната 2017/2018 година

Редовно обучение държавна поръчка

На основание Решение №240 на Министерския съвет на Република България, от 27.04.2017 г., са утвърдени таксите за кандидатстване и обучение на студенти и докторанти държавна поръчка за учебната 2017/2018г. , съгласно заповед  № 1682 /31.05.2017г. Повече информация може да получите тук .

Платено обучение 

На основание чл. 95 ал.4 от Закона за  висше  образование и Протокол № 6 на АС на ТУ – София от 05.07.2017 г.са определени таксите за платено обучение на студенти (бакалаври и магистри) за I и II семестър и докторанти за уч. 2017/2018 г. Повече информация може да получите тук

Плащене на семестриални такси

Съгласно Заповед № 01 от 03.01.2017г. на Ректора на ТУ- София всички студенти: бакалаври, магистри, магистри – допълващо и магистри – изравнително обучение в Техническия Университет-София ще  заплащат семестриалните и административни  си такси безкасово. Повече информация може да получите тук.