Бакалаври

Бакалавърско обучение във ФКСУ

Специалности:

„Информационни технологии в индустрията“
„Компютърно и софтуерно инженерство“
Бакалавърската програма по „Информационни технологии в индустрията“ има за цел подготовката на широко профилни инженери със задълбочена компютърна подготовка и насоченост към съвременните индустриални информационни системи и компютърни технологии и приложението им в различни индустриални области и приложения.

students